Dit is Nico

Mijn naam is Nico Willemsen. Ik ben oprichter en eigenaar van Leef ‘ns Echt.

Geboren in 1969 in de mooie Hofstad Den Haag, waar ik nog steeds woon, hou ik van deze kleinschalige stad met haar grote historie, cultuur en diversiteit. Als middelste van vijf kinderen ontwikkelde ik talent voor harmonie, schoonheid, en leiderschap. In mijn opvoeding leerde ik over normen en waarden, waarbij geloof een belangrijke rol innam. In mijn jeugd leerde ik ook hoe het voelde om anders te zijn en te denken dan de gangbare orde en de religieuze en culturele verwachtingspatronen. En later ook hoe krachtig en bevrijdend het is om mijn eigen persoonlijke pad te ontdekken, en opnieuw verdiepte relaties aan te gaan met mezelf en mijn omgeving.

Nadat ik Informatiekunde had gestudeerd (waarin ik communicatieve wetenschappen en informatie-analyse het meest interessant vond) ben ik in de telecommunicatiesector projectmanagement gaan doen. Een mooie en roerige tijd, de liberalisering van de telecommarkt. Later koos ik ervoor in de publieke sector te werken, mede ingegeven door de groeiende behoefte om van maatschappelijke betekenis te zijn. Het aansturen en mede vormgeven van grootschalige ICT ontwikkelingen binnen de Gemeentelijke overheid, daarbij de onderlinge samenwerking altijd in het oog houdend, met aandacht voor mens en resultaat, en hoe dat uiteindelijk dienend kan zijn voor de burger; dat boeide!

Maar er was nog meer. Ik leerde, mede onder begeleiding van bezielde coaches, mezelf steeds meer kennen als ‘instrument voor hulp’ voor anderen. Dat bracht mij op het pad van nieuwe studies op het gebied van psychosociale ontwikkeling en NLP, wat mij er vervolgens toe bracht om “Leef ‘ns Echt’ in het leven te roepen en programma’s te ontwikkelen waarin ik mijn (levens-)ervaring als professional met anderen deel.

Aangespoord door wat ik in de samenleving ervaar, en hierin gemotiveerd vanuit mijn persoonlijke verhaal, richt ik me ook op het geven van gastlessen en ontwikkelen van programma’s voor sociale acceptatie en ontwikkeling van de LHBT doelgroep. LHBT staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. Het hebben van een niet ‘standaard’ heteroseksuele geaardheid, of het hebben van een andere gender-identiteit, vormt met name voor jongeren, in de hedendaagse maatschappij nog vaak enorme belemmeringen voor de veiligheidsbeleving in de sociale omgang, en daarmee vaak ook voor het kunnen ontwikkelen van de eigen identiteit en het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving. Hieraan ligt vaak onwetendheid en angst ten grondslag. Bij de omgeving, wel te verstaan. Het aanreiken van kennis en handvatten, en het voeren van persoonlijke gesprekken met elkaar, leidt vaak tot meer begrip en ander gedrag van de omgeving. Het aanbod is op dit moment vooral gericht op jongeren in het middelbaar en hoger onderwijs, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen.

Mijn liefde voor vormgeving en esthetiek, en passie voor ritme en muziek uit ik zowel in privé als werk. Schilderen, bewegen op muziek en het inzetten van creatieve werkvormen zijn niet alleen een helende ervaring voor lichaam en geest, maar ook gewoon leuk!

De persoonlijke ontwikkeling en vrijheid van individuen staat voor mij voorop, en waar deze bewust aanwezig is, is er ruimte voor groei, en daarmee het ontwikkelen van organisaties en groepen. In mijn praktijk als coach begeleid ik, als ‘instrument voor hulp’, anderen in bewustzijn en groei van identiteit, leven en werken, talenten, ondernemen en samenwerken.

Mijn visie op persoonlijke ontwikkeling: ‘leerling zijn en meesterschap wisselen elkaar bij voortduur af’.